Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 कृष्ण प्रसाद पन्थ कृष्ण प्रसाद पन्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9857817777
2 गौरव पन्थी गौरव पन्थी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाशन शाखा 9857837133
3 चित्र प्रसाद खनाल चित्र प्रसाद खनाल नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9847821502
chitrakhanal@gmail.com
4 पिताम्बर भण्डारी पिताम्बर भण्डारी नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9847821461
pitambar@gmail.com
5 तेज बहादुर विश्वकर्मा तेज बहादुर विश्वकर्मा नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9847839493
tej@gmail.com
6 मन्जु कुमारी शाह मन्जु कुमारी शाह नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9844927072
manjushah483@gmail.com
7 सुर्य बहादुर पन्त सुर्य बहादुर पन्त टाइपिष्ट नायब सुब्बा 9857874777
daopyuthan@gmail.com
8 प्रितम श्रेष्ठ प्रितम श्रेष्ठ सहायक कम्प्यूटर अपरेटर प्रसाशन शाखा 9847815804
pritamshrestha999@gmail.com
9 विकास गुरुङ विकास गुरुङ हलुका सवारी चालक प्रसाशन शाखा 9843514919
10 बिष्णु प्रसाद अधिकारी बिष्णु प्रसाद अधिकारी कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9847839775
11 शान्ता श्रेष्ठ शान्ता श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी लेखा शाखा 9847974874
12 शेषमनी शर्मा शेषमनी शर्मा कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9847971492
13 सन्तोष पुन सन्तोष पुन कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9868283798
14 नारायणी पोख्रल नारायणी पोख्रल कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9868624734
15 सन्तोष अधिकारी सन्तोष अधिकारी कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9847856663
16 यज्ञराज अर्याल यज्ञराज अर्याल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9857875222