Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

सूचना(कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेस नभएका द्वन्द्व पिडित घाईते अपाङ्गहरुको नाम संकलन)