Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

राहदानी तयार भई आएको सम्बन्धमा

2076-07-25

2076-07-25


राहादानी.jpg तस्बिर :

मिति २०७६ साल आश्विन ७ गतेसम्म साधारण नेपाली राहदानीको लागि आवेदन दिएका आवेदकहरुको राहदानी तयार भई आएकोले नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, एक प्रति फोटो र राजश्व तिरेको भौचर समेत लिई राहदानी बाहक स्वयम उपस्थित हुनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।