Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

प्यूठानको स्वर्गद्धारी

swargadwari_3.jpg

नेपालकै पबित्र धामहरु मध्यको एक धाम प्यूठानको स्वर्गद्धारी , एक पटक सबै पुग्नु पर्ने ठाउँ ।