Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

daopyuthan.jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठानकाे भवन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठानकाे भवन
photo_pyuthan_khalanga_nepal_24081.jpg
खल‌ंगा बजार प्यूठान
खल‌ंगा बजार प्यूठान
pyuthan.jpg
खलंगा बजार
खलंगा बजार
jhimruk.jpg
झिमरुक खाेला
झिमरुक खाेला