Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

प्यूठान गाैमुखी

gaumukhi.jpg
प्यूठान गाैमुखी
gaumukhi_1.jpg
प्यूठान गाैमुखी
gaumukhi_2.jpg
प्यूठान गाैमुखी
gaumukhi_4.jpg
प्यूठान गाैमुखी