Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

०७५ श्रावण देखी हालसम्म यस कार्यालय तथा टाेली बाट वितरण गरिएका नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रहरुको विवरण

2075-10-11

2075-10-11


०७५ श्रावण देखी हालसम्म यस कार्यालय तथा टाेली बाट वितरण गरिएका नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रहरुको विवरण

क्र.सं.

सेवा

श्रावण

भाद्र

 अश्विन  

कार्तिक 

 मार्ग  

पौष  

माघ 

फाल्गुण

चैत्र 

 बैशाख

 ज्येष्ठ

असार

जम्मा

नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण 
वंशज

३७०

२४३

२१२

५७९

६३३

६२४

-

-

-

-

-

-

२६६१

प्रतिलिपि

१७३

९०

८८

१८०

१९८

१८०

-

-

-

-

-

-

९०९

वैवाहिक सम्बन्धमा ना.प्र.को प्रतिलिपी

-

-

-

-

-

-

   

टाेली नाैबहिनी

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

टाेली गाैमुखी

-

-

-

३४४

-

-

-

-

-

-

-

-

३४४

टाेली गाेमुखी

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

टाेली झिमरुक

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

टाेली सरूमारानी

-

-

-

-

-

१४९

-

-

-

-

-

-

१४९

टाेली ऐरावती

-

-

-

-

-

३२९

-

-

-

-

-

-

३२९

जम्मा

४३९८