Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

मिति २०७७/१२/२४ गते "भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुश‍ासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम