Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

भ्रष्टाचार नियन्त्रणः हाम्रो साझा दायित्व" विषयक सचेतना अभिवृद्धि कार्यम्रम (गोष्ठी)