Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

प्राप्त राहदानीकाे विवरण


मिति प्राप्त राहदानीकाे विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-09-08 २०७७।०६।२३ देखि २०७७।०७।२४ गते सम्मकाे राहदानी तयार भई आएको सम्बन्धमा (नाम सहित) हर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
3 महिना अगाडी
2077-08-17 २०७७।०४।२४ देखि २०७७।०६।२३ गते सम्मकाे राहदानी तयार भई आएको सम्बन्धमा (नाम सहित) हर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
4 महिना अगाडी
2077-07-03 २०७७।०३।१६ देखि २०७७।०४।२६ गते सम्मकाे राहदानी तयार भई आएको सम्बन्धमा (नाम सहित) हर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
6 महिना अगाडी
2077-04-28 २०७७/११/०४ देखि २०७७।०३।१६ गते सम्मकाे राहदानी तयार भई आएको सम्बन्धमा (नाम सहित) हर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
8 महिना अगाडी
2076-11-27 २०७६ माघ २० गते सम्मकाे राहदानी तयार भई आएको सम्बन्धमा (नाम सहित)
2076-11-27