Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

(MRP) राहदानी वितरण

२०७५  मङसिर   २५   गते सम्मकाे  (MRP) राहदानी तयार भई यस कार्यालयमा आइसकेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछाैँ । साथै राहदानी (MRP) लिन आउँदा १ प्रति फोटो, नागरिकता र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयम  व्यक्ति आउनुहुन अनुरोध छ ।

२०७५  पाैष  १२   गते सम्मकाे  (MRP)


मिति (MRP) राहदानी वितरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-10-16 २०७५  पाैष  १२   गते सम्मकाे  (MRP)
2075-10-16
2075-10-11 (MRP) राहदानी वितरण सम्वन्धी सुचना
2075-10-11