Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

कृष्ण प्रसाद पन्थ

  • कृष्ण प्रसाद पन्थ

कृष्ण प्रसाद पन्थ


कृष्ण प्रसाद पन्थ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9857817777
ठेगाना Ru Ru 4, गुल्मी
बहाल मिति २०७६ श्रावण २०