Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नेपाल सरकारकाे अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिएका र सट्टा भर्ना दिएका घर जग्गाकाे विवरण