Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

(MRP) राहदानी वितरण


२०७५  मङसिर   २५   गते सम्मकाे  (MRP) राहदानी तयार भई यस कार्यालयमा आइसकेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछाैँ । साथै राहदानी (MRP) लिन आउँदा १ प्रति फोटो, नागरिकता र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयम  व्यक्ति आउनुहुन अनुरोध छ ।

२०७५  पाैष  १२   गते सम्मकाे  (MRP)


मिति (MRP) राहदानी वितरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-10-16 २०७५  पाैष  १२   गते सम्मकाे  (MRP)
2075-10-16
2075-10-11 (MRP) राहदानी वितरण सम्वन्धी सुचना
2075-10-11