Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान

मल्लरानी खलंगा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
daopyuthan.jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठानकाे भवन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठानकाे भवन
photo_pyuthan_khalanga_nepal_24081.jpg
खल‌ंगा बजार प्यूठान
खल‌ंगा बजार प्यूठान
pyuthan.jpg
खलंगा बजार
खलंगा बजार
jhimruk.jpg
झिमरुक खाेला
झिमरुक खाेला